Unemployed

Hindi naging sapat
Kaya't hindi natanggap
'sang taong lumipas
Mula ng matagpuan
Ano nga bang katuturan
Kung ito'y nilisan rin lang
Heto't nagdiriwang
Ng araw kung kailan
Nagsimula ang katapusan.-----------------------------------

Maki-emote

ihayag ang nais sabihin ng iyong damdamin. (>‿◠)✌