On Probation

Sa kabila ng agam-agam
Malugod na tinanggap
Sa unti-unting pagkakilala
At mga sandaling nagkausap
Labis na namangha't naging panatag

Tila may kakaibang nadarama
Parang lubid na naghihikit
Papalapit ng palapit
Hanggang sa nais ng kumapit
Dahil sa isip ay hindi na mawaglit

Sa bawat umaga'y masayang bumabati
Dahilan para gumising ng may ngiti sa labi
Hindi nakakalimot at nariyan palagi
Tanging naging sanhi upang mangarap muli
Anumang tanggi'y hindi maikukubli
Napalitan ng ligaya yaring pighati

Hindi inakalang may makakatagpo
Sa talaan ng hapis na pilit nagtatago
At lubos na makukuha yaong atensyong ginto
Tadhana nga ba ang naglapit
O isa lamang larong ipinipilit

Kayrami mang katanunga'y isinantabi na lang
Dahil gustong makinig sa pusong pasaway
Kung kaya't ang isip na pumipigil pilit sinaway
Ngunit ano nga bang napala kundi dagat ng luha
Pagkat kalauna'y nalantad ang kinatatakutan

Tiwala ay nabasag animo'y salamin
Pira-pirasong bubog na kumalat
Nayapakan at tuluyang sumugat sa kalooban
Nawasak pati yaring pausbong na ugnayan
Sadya ngang nakapanghihinayang

Dahil ang inakalang matapat na pakay
Isang matamis na bitag lang pala patungo sa
Mapait na Katapusan.

-----------------------------------


Maki-emote

ihayag ang nais sabihin ng iyong damdamin. (>‿◠)✌