To Infinity and Beyond

Magpapatuloy ang buhay
Sa pangangarap na sana'y hindi nawala
Ano pa nga ba ang natira
Kundi kupas na larawan ng mga alaala
At malabong pag-asa na madugtungan muli
Ang ugnayang kay tamis na biglang winakasan

Alin pa ang hindi batid
Sa napakalinaw na dahilan
Ngunit napakalabong basehan
Sa lahat ng sakit na dinaranas
Lubhang nakakapanglumo
Ang katotohanang pilit itinatanggi

Kung kaya't hayaan na lamang
Itong kirot ng nakaraan
At matapat na pagsinta'y
Manatili sa matimtimang puso
magpakailanman...

Maki-emote

ihayag ang nais sabihin ng iyong damdamin. (>‿◠)✌