Talimuwang

Pangarap sa bawat sandali
Mga matang nangungusap
Ngiting walang kasing tamis
Lamyos ng iyong tinig
Labis nakapagbigay ng pansin

Tila nabihag itong puso
Isip ay nagkabuhol-buhol
Kailan kaya muling lilingunin
Upang masilayan iyong kariktan
At tuluyang malunod sa pagkahumaling

Sana'y may pagkakataon pa
Maamin itong lihim na pagtingin
Ibubulong na lang sa hangin
Aasa't maghihintay na ang mensaheng ito 
Agad sayo ay makarating.Maki-emote

ihayag ang nais sabihin ng iyong damdamin. (>‿◠)✌