Bear...anyone?

Tanging karamay
Sa gabi ng kalumbayan

Nariyan at hindi bumibitaw
Sa buong magdamag

Maubos ma't masaid
May kapunuang nakaabang

Sa bawat pagbuhos
Nag-uumapaw ang tuwa

Dalisay na pagkagiliw
Ngayon at magpakailanman.


Maki-emote

ihayag ang nais sabihin ng iyong damdamin. (>‿◠)✌