Ang Buhay...bow.

Marami pa akong bagay na hindi alam, pero may konti naman. Alam kong hindi ka mawawala kung alam mo kung nasaan ka naroon.  Alam ko ring ang buhay ay puno ng kahiwagaan, ngunit hindi lahat ay nagdudulot ng kasiyahan.  Alam kong sinusundan ng araw ang buwan kung kaya't may tinatawag tayong kinabukasan.  Lumilipas ang panahon.  Umiikot ang mundo kasabay ng pag-ikot ng buhay natin at kung hindi man tayo makabalik sa umpisa, maaari pa rin tayong lumikha ng panibagong simula.

Maki-emote

ihayag ang nais sabihin ng iyong damdamin. (>‿◠)✌