Sinawing Palad

Umibig ngunit nasaktan
Nasaktan ngunit lumaban
Lumaban ngunit naiwan
Naiwan ngunit naghintay
Naghintay ngunit
hindi binalikan.

Maki-emote

ihayag ang nais sabihin ng iyong damdamin. (>‿◠)✌