When Truth and Doubt Collide

Lubos na naging totoo
Ngunit hindi nakiita
Ni hindi ikinalugod
Istorya ng buhay 
Buong tapat na isinalaysay
Lahat ng sulok 
Hindi nagkubli ng anuman
Ngunit bakit at ano
Kilala nga bang talaga
Sa katotohanang inilahad
O kilala lamang sa kung ano 
Ang laman ng isipan
At nais paniwalaan
Lipos na panghuhusga
Sa katauhang aba
Maki-emote

ihayag ang nais sabihin ng iyong damdamin. (>‿◠)✌