Show me your Scars, I show you Mine

Darating ang panahon makakalimutan din natin ang mga sakit na idinulot ng bawat pangyayari sa ating buhay. Makakalimot sa mga dahilan kung bakit tayo umiyak ng paulit ulit at kung sino ang mga taong walang pakundangang nanakit sa atin. Mabubura sa parte ng memorya natin yung mga pangyayaring hindi naging kanais-nais. Higit sa lahat ay mapapagtanto natin na hindi paghihiganti ang susi para makawala sa pighati ng kahapon kundi mas tiyak na makakabuti ang hayaang maghilom ang bawat sugat sa takdang panahon.

Dahil sa bawat pahina ng ating buhay, mas mahalaga pa din ang huling kabanata - kung paano natin tinanggap ang bawat pagkabigo, kung paano tayo lumaban sa bawat pagsubok, at kung paano tayo bumangon sa pagkakasadlak sa matinding hagupit ng mapaglarong tadhana.


"Alam kong kasama sa buhay ang masaktan pero sana 
wag namang paulit-ulit."


Maki-emote

ihayag ang nais sabihin ng iyong damdamin. (>‿◠)✌