Aftershock

Ni minsan ba'y hindi nakita
Katotohanan sa mga mata
Ni minsan ba'y hindi nadama
Matapat ng pagsinta
Ni minsan ba'y hindi napunuan
Kakulangan na inaasahan
Ni minsan ba'y hindi naging sapat
Pag-ibig na wagas at tapat
Ni minsan ba'y hindi nanghinayang
Pinakawalan ng tuluyan...


Maki-emote

ihayag ang nais sabihin ng iyong damdamin. (>‿◠)✌