Fuschiang Pag-ibig

Walang taong kayang magmahal ng totoo.  Walang taong kayang magtagal.  Lahat nauuwi sa wala.  Lahat nang-iiwan. Mangangako ng walang hanggan pero walang kasiguraduhan.  Katangahang maniwala sa mga mabubulaklak na salita.  Kahangalang mabulag sa pag-ibig sa taong hindi karapat-dapat.

Ang pag-ibig masarap pakinggan at madaling paniwalaan, 
pero kung hindi kayang panindigan huwag na lang umpisahan 
para walang masaktan.

Maki-emote

ihayag ang nais sabihin ng iyong damdamin. (>‿◠)✌